Schoonmaakbedrijf Ommen respecteert de privacy van onze klanten en neemt de bescherming van persoonlijke informatie zeer serieus.

In deze privacy policy wordt uitgelegd welke informatie we verzamelen en hoe we deze gebruiken.

Informatie die we verzamelen: Wij verzamelen alleen de informatie die noodzakelijk is om onze diensten te leveren, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor het contact met u op te nemen, om afspraken te maken en om u te informeren over onze diensten.

Delen van informatie: Wij delen geen persoonlijke informatie met derden, tenzij dit nodig is om onze diensten te leveren of wanneer we hier wettelijk toe verplicht zijn.

Beveiliging van informatie: Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking.

Uw rechten: U heeft het recht om uw persoonlijke informatie op te vragen, te wijzigen of te verwijderen. U kunt ook aangeven dat u geen verdere communicatie meer wenst te ontvangen van ons. Neem contact met ons op via de contactgegevens op onze website als u gebruik wilt maken van deze rechten.

Wijzigingen in deze privacy policy: Wij behouden ons het recht voor om deze privacy policy te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

Contact: Als u vragen of opmerkingen heeft over onze privacy policy, neem dan contact met ons op via onze contactgegevens op onze website of via mijngegevens@schoonmaakbedrijfommen.nl